Gården - Vivre Gård

Go to content

Main menu:

Gården

Vivre Gård er en av de eldste gårdene i Vallersund og ligger ytterst på trøndelagskysten. Hovednæringen på gården er økologisk melkeproduksjon. I tillegg driver vi småskalaproduksjon av økologisk gårdsmat med fokus på dyrevelferd. 

For oss er det viktig at dyrene har et godt liv så lenge de lever. Vi legger vekt på at dyrene på mange områder lever slik naturen forutsatte og at vi gis et livsgrunnlag på gården. I praksis betyr dette at dyrene gjennom hele året går ut og inn av løsdriftsfjøset som de vil  og til skogen ved gården, forutsatt at været ikke er for dårlig.

Vi har gått bort fra inseminering av kyrne og har i stedet fått Jersey-oksene Ferdinand og Odin som tar seg av bedekningen. Et viktig ledd i det naturlige liv er at ku og kalv får gå sammen de første tre månedene av kalvens liv. Kua får være mor og kalven får drikke melk på den naturlige måten.

Disse endringene har gjort driften hyggeligere for oss og det gir tilfredse dyr med lavt stressnivå. Vi mener dette er den riktige måten å drive på for oss, og vi tror at det gjenspeiler seg i smaken på maten vi produserer.
 
 
Back to content | Back to main menu